Wiki

Ông Hoàng Bảy Là Ai? Sự Thật Về Ông Hoàng Bảy

Ông Hoàng Bảy là một vị thần linh quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Ông là con trai thứ 7 của Đức vua cha Bát Hải Động Đình, giáng trần vào cuối thời Lê và trở thành con trai thứ 7 trong dòng họ nhà Nguyễn. Ông có tên húy là Nguyễn Hoàng Bảy và được sắc phong tước hiệu Thượng Đẳng Thần. Ông có nhiều công lao trong việc dẹp giặc, hộ quốc và bảo vệ dân lành. Ông còn có công thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào quanh vùng thành một khối thống nhất. Ông đã tổ chức các thổ hào địa phương đón người Dao, người Thổ, người Nùng lên khẩn điền lập ấp. Hàng năm, vào dịp tháng 7 Âm lịch, đất Bảo Hà, Lào Cai lại đông nghịt khách tứ phương về đền thờ ông để lễ bái và cầu cúng. Bonshop xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết tìm hiểu về Ông Hoàng Bảy – vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

Ông hoàng bảy là ai? Sự thật về ông hoàng bảy
Ông hoàng bảy là ai? Sự thật về ông hoàng bảy

I. Ông Hoàng Bảy là ai?

Thân thế và sự tích

Ông Hoàng Bảy, còn được gọi là Quan Hoàng Bảy hay Ông Bảy Bảo Hà, là con trai thứ 7 của Đức vua cha Bát Hải Động Đình. Tuân lệnh vua cha, ông đã giáng trần vào cuối thời Lê và trở thành con trai thứ 7 trong dòng họ nhà Nguyễn. Ông có tên húy là Nguyễn Hoàng Bảy và được sắc phong tước hiệu Thượng Đẳng Thần.

Công lao của Ông Hoàng Bảy

Trong thời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786), vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc bị giặc Trung Quốc từ Vân Nam xâm lược, cướp bóc và đốt phá. Ông Hoàng Bảy, với tài thao lược, đã dẹp giặc, hộ quốc và bảo vệ dân lành. Ông còn có công thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào quanh vùng thành một khối thống nhất. Ông đã tổ chức các thổ hào địa phương đón người Dao, người Thổ, người Nùng lên khẩn điền lập ấp.

Tên gọi khác Thân thế Công lao
Quan Hoàng Bảy Con trai thứ 7 của Đức vua cha Bát Hải Động Đình Dẹp giặc, hộ quốc, bảo vệ dân lành
Ông Bảy Bảo Hà Tên húy là Nguyễn Hoàng Bảy Thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào

II. Lịch sử Ông Hoàng Bảy

Lịch sử Ông Hoàng Bảy
Lịch sử Ông Hoàng Bảy

Thân thế và giáng trần

Ông Hoàng Bảy, còn được gọi là Quan Hoàng Bảy hay Ông Bảy Bảo Hà, là con của Đức vua cha Bát Hải Động Đình. Tuân lệnh vua cha, ông đã giáng trần vào cuối thời Lê và trở thành con trai thứ 7 trong dòng họ nhà Nguyễn. Ông có tên húy là Nguyễn Hoàng Bảy và được sắc phong tước hiệu Thượng Đẳng Thần.

Công cuộc dẹp giặc và hộ quốc

Trong thời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786), vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc bị giặc Trung Quốc từ Vân Nam xâm lược, cướp bóc và đốt phá. Ông Hoàng Bảy, với tài thao lược, đã dẹp giặc, hộ quốc và bảo vệ dân lành. Ông còn có công thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào quanh vùng thành một khối thống nhất.

Tên gọi Danh hiệu Công trạng
Ông Hoàng Bảy Quan Hoàng Bảy, Ông Bảy Bảo Hà Dẹp giặc, hộ quốc, bảo vệ dân lành, thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào

III. Công lao của Ông Hoàng Bảy

Công lao của Ông Hoàng Bảy
Công lao của Ông Hoàng Bảy

Dẹp giặc, hộ quốc, bảo vệ dân lành

Trong thời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786), vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc bị giặc Trung Quốc từ Vân Nam xâm lược, cướp bóc và đốt phá. Ông Hoàng Bảy, với tài thao lược, đã dẹp giặc, hộ quốc và bảo vệ dân lành. Ông đã tập hợp lực lượng, bày binh bố trận, đánh tan giặc Trung Quốc, bảo vệ bờ cõi và cuộc sống bình yên cho người dân.

Thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào

Ông Hoàng Bảy còn có công thống nhất các thổ ty, tù trưởng, thổ hào quanh vùng thành một khối thống nhất. Ông đã dùng uy tín và tài năng của mình để thuyết phục các thổ ty, tù trưởng, thổ hào đoàn kết lại với nhau, cùng nhau xây dựng và bảo vệ vùng đất Bảo Hà. Ông cũng đã tổ chức các cuộc họp, hội nghị để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thổ ty, tù trưởng, thổ hào, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng.

STT Tên thổ ty, tù trưởng, thổ hào Vùng đất cai quản
1 Thổ ty Đèo Văn Trị Vùng đất Bảo Hà
2 Tù trưởng Hoàng Văn Chất Vùng đất Bát Xát
3 Thổ hào Nông Văn Hoàn Vùng đất Si Ma Cai

IV. Thờ phụng Ông Hoàng Bảy

Đền thờ Ông Hoàng Bảy

Đền thờ Ông Hoàng Bảy nằm tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đền được xây dựng vào thời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786) và được trùng tu nhiều lần vào các thời Nguyễn, Pháp thuộc và sau năm 1945. Đền thờ Ông Hoàng Bảy là một công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Đền được xây dựng trên một ngọn đồi cao, xung quanh là cây cối xanh tươi, tạo nên một không gian linh thiêng và thanh tịnh.

Lễ hội Ông Hoàng Bảy

Hàng năm, vào dịp tháng 7 Âm lịch, tại đền thờ Ông Hoàng Bảy diễn ra lễ hội truyền thống. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 Âm lịch. Lễ hội Ông Hoàng Bảy là một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Lào Cai, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Trong lễ hội, có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: rước kiệu, tế lễ, hát chèo, hát quan họ, múa rối nước, đánh trống hội…

Thời gian Hoạt động
Ngày 15 tháng 7 Âm lịch Lễ rước kiệu Ông Hoàng Bảy từ đền thờ về đình làng
Ngày 16 tháng 7 Âm lịch Lễ tế chính
Ngày 17 tháng 7 Âm lịch Lễ tiễn Ông Hoàng Bảy về đền thờ

Related Articles

Back to top button